Spirituell healing

Klikk her for å redigere undertittel

                                                     

Introduksjon


         Vi har alle et personlig hjelperteam i det ikke-fysiske som står parate til å hjelpe oss. Deres utfordring er at for få mennesker er bevisste om dette. Disse hjelperne arbeider ut fra et åndelig guddommelig ståsted, og ikke minst fra en annen frekvens. Dette kan noen ganger gjøre direkte kommunikasjonen vanskelig. Mange har opplevd at de ber om hjelp, men føler at ingenting skjer. Etter hvert mister man derfor troen på at det finnes noe eller noen der som kan hjelpe.

Bruk av healing


         Det som kan skje under behandling, er at gjennom avslapning og bevisste intensjoner om å ta imot åndelig hjelp, øker vibrasjonsnivået hos både klient og behandler. Det at to personer i fysisk kropp samhandler bevisst med den hensikt å lege ubalanser hos klienten, tiltrekker lysets arbeidere fra andre dimensjoner. Dette fordi at de på andre siden så tydelig kan se når det blir skapt en mulighet for dem til å komme igjennom med hjelp og gode energier. Da er de på pletten med det samme! For når vibrasjonsnivået er høyere, vil man bli i stand til å motta sendingen (jevnfør med at du må stille inn apparatet og antennen på riktig frekvens for å kunne motta den radio eller TV-sending du ønsker). Når man treffer riktig frekvens, kan man komme til å oppleve gode følelser som f.eks. fred, tilfredshet, glede og kjærlighet. Er det mye som skal behandles og sterke energier som jobber, vil klienten ofte sovne. I søvn-tilstand er man enda mer mottagelig og har mindre motstand mot forandringer som gjøres i energi-legemet, så det er bare en god ting! 


         Før jeg går i gang med en klient, har jeg intensjonen om å la min kropp være et instrument som kan lede energien som vil være til nytte for klienten sendt av hans eller hennes personlige team. De har ofte fulgt deg hele livet, eller i alle fall ganske lenge (noen ganger får vi nye etter  en tid, fordi behovet har forandret seg)...og de er derfor blitt eksperter    på akkurat deg og vet hva du trenger mest her og nå. Det er meningen at alle mennesker skal kunne ha direkte og flytende kontakt med sine hjelpere selv,  men det er ikke alltid så lett å  åpne opp for det helt på egen hånd. Å ha en hjelper i fysisk kropp (healeren) kan lette prosessen betraktelig. 


        Egoet kan noen ganger ha motstand mot forandring, fordi det kan føles truende. Men da er det fint om klienten har en forståelse for at frykten han eller hun føler, er forbigående. De kreftene jeg jobber med, er svært følsomme og vil arbeide uhyre varsomt og i så langsomt tempo som er nødvendig for hver enkelt. Ingen blir utsatt for sjokk når kjærlighetskraften er den styrende! De fleste opplever healing som en svært skånsom og behagelig behandling. På denne måten, skritt for skritt, blir det mulig å nærme seg sin egen livsplan, den man hadde før man ble født inn i dette livet. Man kan for eksempel komme til å se tilværelsen fra ”nye” vinkler som en i sin dagbevissthet på forhånd kanskje ikke kunne klart å forestille seg. Som en blomst som folder seg ut litt etter litt, enten i ”langsom kino”…eller ganske hurtig og spontant, kan livet komme til å føles mer og mer tilfredsstillende og meningsfullt. 


                                                        

Glede og utfoldelse


        Jeg har fått større og større forståelse for at livet ikke er ment til lidelse, men til glede, livsutfoldelse og utforsking, blant annet. Eventyret som ligger inni deg venter på at du i stadig større grad skal ta det i bruk. Det stopper aldri, og en ny mulighet venter alltid rundt neste sving, for vi er udødelige sjeler! Jeg føler meg så heldig som fikk motta hjelp til å starte på "en ny reise", hovedsakelig var det fra den fantastiske healeren og veilederen, Maja Raaen Hisdahl. Nå synes jeg at tiden er moden for å ”gi stafettpinnen videre”, og ønsker å gi litt drahjelp til flere som måtte ønske å utforske den muligheten som ligger i healing . 


gjøre hel" 


        Healing betyr jo nettopp det. Det vil si at man kan få hjelp til å ta tilbake sider av seg selv som har "falt av lasset" underveis i livet, eller simpelthen kanskje ikke noensinne fikk vokse frem fordi forholdene aldri lå til rette for det... Livet slik vi kjenner det, har sitt utspring i energi. Svært lite kan vokse i mørke, men når lyset kommer inn, blir det igjen mulig å vokse og blomstre! Det er gjerne dette det jobbes med i healing. Klienten kan slappe av og kun gi tillatelse til at andre kan komme inn og hjelpe der en selv har gått seg fast. Målet med behandlingen er at personen selv kan lære seg å forbli i og opprettholde en god tilstand. Det vil derfor være av stor betydning å gjøre en del "hjemmelekser" som vi eventuelt får beskjed om underveis! I healingsekvensen lover jeg å gjøre mitt beste for klienten, og i tillegg har jeg fått samme lovnad fra eget hjelperteam: At de vil gjøre sitt beste for å hjelpe meg å hjelpe...